ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Πλατεία Αβυσσηνίας 9, Μοναστηράκι 10555 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(+30) 210 32 44 707 – 727
(+30) 690 715 4018

epiplakonstantaras@yahoo.gr